Generalforsamling 24. feb. 2013 kl. 13

indsendt 11. feb. 2013 11.55 af Badminton Formand
Hermed annonceres ordinær generalforsamling søndag den 24. februar kl. 13 i Munkholmhallens mødelokale

Vi er pt. 2 medlemmer i bestyrelsen og da begge poster er på valg og vi ikke ønsker at genopstille, er der brug for at der er nogen der vil tage over til den nye sæson.

Dagsorden iht. vedtægterne: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Aflæggelse af beretning 
 3. Fremlæggelse af regnskab 
 4. Behandling af forslag 
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. 
 6. Valg af afdelingsformand - På valg 
  1. Benny Højholt ønsker ikke genvalg 
 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen - På valg Kasserer 
  1. Cean Lystrup ønsker ikke genvalg 
 8. Eventuelt
Comments